Søk midler fra Stiftelsen DAM gjennom oss!

Har du en idé til et helseprosjekt og trenger økonomisk støtte til å sette en god idé ut i livet? Eller er du forsker og vil forske på blærekreft? Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam.

For å søke midler fra Stiftelsen Dam må du samarbeide med en av stiftelsens søkerorganisasjoner, og søknad må sendes inn via denne. Blærekreftforeningen er godkjent som søkerorganisasjon og ønsker veldig gjerne å bistå.

Kontakt oss på 47489600 eller post@blaerekreft.no

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Stiftelsen DAM er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Det er mulig å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam til ulike tiltak og prosjekter på helseområdet og til medisinsk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Prosjektene kan spenne fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler til større forskningsprosjekter.

Les mer på www.dam.no/programmer

Forskning

Forskning er stiftelsens nest største program. Omtrent en tredjedel av midlene går til dette. Les mer på https://dam.no/programmer/forskning/om-programmet/

Blærekreftforeningen ønsker å stimulere både til mer forskning, bedre behandling og økt kunnskap om denne sykdommen.

Helse

Helse er stiftelsens største program og omtrent to tredjedeler av midlene går til dette programmet. Les mer på https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

Stiftelsen Dam støtter i tillegg tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, samt mestring av livsutfordringer.

Ekspress

Ekspress er stiftelsens minste program. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til dette programmet. Ekspress er for stiftelsens 31 medlemsorganisasjoner (LHL er en av disse), og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Les mer på https://dam.no/programmer/ekspress/om-programmet/