Tips om rehabilitering

Rehabilitering er kanksje mest aktuelt for de som har operert bort blæra, eller for de som har fått spredning. Rehabilitering kan skje flere steder og på flere måter, både hjemme og på rehabiliteringsinstitusjoner. De regionale helseforetakene har gjennomført anbudsrunder gjort avtaler med ulike steder. Ved å klikke på lenkene nedenfor kommer du til helseforetakenes websider med informasjon om dette. Vi har ikke full oversikt over alle institusjonene men tar gjerne imot erfaringer på post@blaerekreft.no.

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

I tillegg til rehabiliteringsopphold på institusjon er det mange andre steder man kan få hjelp

# Mange sykehus har f.eks. egne lærings- og mestringssentere. Innimellom så har de også kurs spesielt rettet mot blærekreftpasienter. Følg med på sykehusenes nettsider, eller spør de ansatte. Vi i Blærekreftforeningen er med på noen av disse kursene, og vil forsøke å annnsere de her og på Facebook-siden vår.

#  Montebellosenteret har dessverre ikke egne kurs for blærekreftpasienter, men de har mange andre fine kurs som er åpne for alle med kreft.

# Mange sykehus har ernæringsfysiolog som kan hjelpe de som har dårlig matlyst etter kreftbehandlingen. Noen har også sexologer tilgjengelig, for de som ønsker å få råd fra dem.

# Økonomi og rettigheter – kreftsykdom er ingen kilde til rikdom for de som rammes. Sosionomtjenesten ved de ulike sykehusene kan hjelpe deg gjennom labyrinten av skjemaer og paragrafer, rettigheter og plikter, skuffelser og avslag, ansvarsfordelinger og praktiske ting som bare ordnes selv om du ligger i sykesenga…

# Fysisk aktivitet er viktig, men presset om stadig mer trening, kan også virke demotiverende. Kanskje er mosjon, nok? En tur i marka eller en liten fjelltur kan ofte gjøre mer for både velvære og energi, enn en runde på tredemølla.

Sjekk ditt sykehus’ webside for mer informasjon om disse tilbudene, eller snakk med kreftkoordinator.