Tips om diagnostikk

Et fleksibelt cystoskop.

 

Undersøkelser for å finne blærekreft

Foreløpig er det en «gullstandard» når det gjelder diagnostikk av blærekreft, cystosokpi. Les mer om den metoden her.

Bildediagnostikk kan ikke detektere like små svulster som cystoskopet kan, så en negativ CT eller MR (altså uten funn) sier ingenting om du har eller ikke har blærekreft.

Bøyelige (fleksible) cystoskop er et eksempel på at verden går fremover. Tidligere var cystoskopene laget av tynne, harde (rigide) metallrør som skulle føres inn der-du-vet. De fleste sykehus har nå innført fleksible cystoskop for alle, men noen steder bruker de fremdeles stive (rigide) skop på kvinner. Hvis du synes det er dumt, så si det til enten dem eller oss.

 

Symptomer

Synlig blod i urinen er symptom nr. 1 på blærekreft,

Det betyr ikke at dersom du blør fra blæra MÅ du ha blærekreft, og det betyr slett ikke – som mange tror – at dersom du blør fra blæra når du er eller har vært til behandling så betyr det at det er mer kreft på gang. Slett ikke. Men synlig blod i urinen forekommer hos så stor andel av blærekreftpasientene at det skal utredes hos spesialist.

Deretter kommer endringer i vannlatingen, smerter i området eller mer diffuse symptomer.

 

Hva gjør du

Dersom du ser blod i urinen går du til legen din og ber om henvisning til standardisert pasientforløp for blærekreftDu skal til urolog, og du skal ha cystoskopi.

Dersom du har andre endringer eller plager fra urinveiene ber du fastlegen din om å utrede dette.