Koronaviruset har ført til uro og mange spørsmål

Kreftforeningen har presentert 10 nyttige spørsmål og svar om kreft og Korona

1. Hvor farlig er det for kreftpasienter å bli smittet av koronaviruset?
Kreftbehandling kan redusere immunforsvaret hos kreftpasienter. Når immunforsvaret er nedsatt, er man mer mottakelig for smitte. Derfor er kreftpasienter ekstra sårbare og hører til den såkalte risikogruppen. Kreftpasienter som er under behandling er mer mottakelige for smitte, og kan bli sykere enn andre med normalt immunforsvar. Man kan også ha nedsatt immunforsvar i etterkant av behandlingen. Hvis du er i tvil, kontakt helsepersonell.
2. Tilhører alle kreftpasienter den såkalte risikogruppen?
Alle kreftpasienter er en del av risikogruppen, med mindre din lege eller behandlingssted opplyser om noe annet. Er du i tvil, kontakt personalet der du får behandling.
3. Tilhører jeg den såkalte risikogruppen hvis jeg kun har hatt et operativt inngrep?
I utgangspunktet ja, men snakk med behandlingsstedet. Operative inngrep inkluderer alt fra å fjerne mindre føflekker til større og mer omfattende inngrep. Som alltid er det viktig at du passer på allmenntilstanden din og følger med på myndighetenes anbefalinger for å forebygge smitte.
4. Hvordan skal kreftpasienter som får immunterapi forholde seg til korona?
Du bør kontakte lege eller behandlingssted for ytterligere informasjon.
5. Jeg er ferdigbehandlet kreftpasient. Skal jeg følge anbefalingene for en pasient i den såkalte risikogruppen?
Hvis du er ferdigbehandlet og erklært kreftfri, er du i prinsippet ikke en del av risikogruppen. Det finnes allikevel noen unntak, så det lurt å følge de strengeste anbefalingene fra helsemyndighetene. Kontakt lege hvis du er i tvil.
6. Skal alle kreftpasienter holde seg hjemme?
Den nyeste beskjeden fra myndighetene er følgende: Vi skal passe på hverandre og holde oss mest mulig hjemme for å minske spredning av smitte. Dette gjelder alle, også kreftpasienter.
7. Myndighetene fraråder at jeg går ut. Bør jeg utsette mine kreftbehandlinger?
Nei. Du skal møte opp til dine behandlinger slik du pleier, med mindre du får annen beskjed fra behandlingsstedet. I den grad det er mulig, bør du unngå å bruke offentlig transport til og fra behandlingen.
8. Kan jeg som er kreftpasient motta besøk hjemme eller på sykehus?
Det er sunn fornuft for alle kreftpasienter i behandling å minimere besøk og dermed risikoen for smitte. Men hvis du får gjester, be dem om å overholde myndighetenes anbefalinger for forebygging av smitte. Har gjestene symptomer, bør de ikke komme på besøk. Det er ekstra strenge regler for besøk på behandlingsstedet. Personer som har symptomer eller er i risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner
9. Jeg bor sammen med en kreftpasient. Hva gjør jeg?
Som tett pårørende, er det viktig at du – i likhet med kreftpasienten – følger myndighetenes råd for den såkalte risikogruppen. Unngå fysisk kontakt i den grad det er mulig, og ha god hygiene.
10. Kan jeg besøke mine pårørende på sykehus og pleiehjem?
I utgangpunktet nei. Er det spesielle behov for besøk, kontakt sykehuset eller pleiehjemmet hvor pårørende befinner seg, og spør hvordan du bør gå frem.

Klikk på logoen og gå rett til Kreftforeningen side.