Historikk

Blærekreftforeningen får flere medlemmer hver måned. Meld deg inn og hjelp oss til å få enda større gjennomslag for våre saker.

Blærekreftforeningen ble stiftet 5. mai 2012. Den dagen da tre ildsjeler og to trofaste støttespillere markerte Den internasjonale blærekreftdagen for første gang i Norge ved å «Gå for Blærekreft» fra Bogstad Camping til Bogstad Gård. Kontakt hadde blitt opprettet etter et innslag om blærekreft i radioprogrammet Ekko den 12. april samme år. I kafeen på Bogstad Gård ble de enige om at noen måtte begynne å snakke om blærekreft, og at det var lettere å gjøre dette sammen enn hver for seg. I løpet av noen korte måneder ble så foreningen etablert, etter hvert med medlemmer over hele landet, aktivitet på flere nettsteder, informasjonsmøter og mer uformelle treff, logo, sløyfe og det meste av det en forening trenger.

  • I 2013 utdannet vi våre første likemenn, noe som er viktig for en hver pasientorganisasjon. 
  • I 2014 passerte vi allerede 250 betalende medlemmer. 
  • I 2015 var vi for første gang tilstede på Arendalsuka. Dette var også første året vi fokuserte arbeidet vårt i tema-år. Tema for arbeidsåret 2015 var «Diagnostikk», og vi gjennomførte en spørreundersøkelse med oppsiktsvekkende resultater.
  • I 2016 ble HM kong Harald medlem hos oss, en ære vi setter stor pris på. Tidligere samme år ble vi kvalifisert til å motta driftstilskudd fra staten v/ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
  • I 2017 foretok foreningen sin første ansettelse etter å ha blitt drevet på frivillig basis i over fem år.
  • 2018, var temaet «stomi og senskader» noe som fikk stor oppmerksomhet. 
  • 2019 satte Blærekreftforeningen fokus på «Yrker og blærekreft» ettersom det viser seg at enkelte kjemikalier og løsemidler kan være en stor risikofaktor mtp å utvikle blærekreft. På årsmøtet i mars ble det vedtatt av et stort flertall at styret skulle utrede muligheten for assosiert medlemskap i Kreftforeningen. Styret ønsket drahjelp for å kunne få satt mer fokus på denne sykdommen som i mange år har blitt underkommunisert. 
  • I 2020 ble Blærekreftforeningen godkjent som assosiert medlem i Kreftforeningen. Et samarbeid som også inkluderer 17 andre pasientforeninger i Norge. Mottoet er «Sammen er vi sterkere» og vi ser allerede at dette samarbeidet styrker vår mulighet til å nå ut til flere. Ikke minst så ser vi at det å få tilgang til flere lokale møteplasser, gir blærekreftrammede over hele landet større muligheter for å kunne treffes.