NB: Illustrasjonsfoto

Blærekreftforeningens medisinske fagråd

På årsmøtet i 2016 ble Blærekreftforeningens medisinske fagråd opprettet. Initiativtager var professor Truls Erik Bjerklund Johansen, og han har fått med seg representanter for aktuelle fagspesialiteter. Formålet med fagrådet er å bidra til faglig kvalitetsheving, stimulere til mer forskning og vekke faglig interesse for blærekreftfeltet.

Fagrådets medlemmer

Prof. dr. med. Truls Erik Bjerklund Johansen
Leder:

Prof. dr. med. Truls Erik Bjerklund Johansen, Urologisk avdeling, OUS, styremedlem i Den europeiske urologiforeningens forskningsstiftelse, fakultetsmedlem i European School of Urology, Leder av European Section of Infections in Urology/EAU

Medlemmer:

Terje Wold, overlege og urolog ved Sørlandet sykehus, Kristiansand 
Carl Jørgen Arum, professor og urolog, St. Olavs hospital, Trondheim
Eivind Bjerkaas, kirurg ved urologisk avdeling og traumeleder ved UNN
Erik Rud, overlege PhD og radiolog ved Aker Sykehus, Oslo

Rådets mandat ligger her: Mandat for Blærekreftforeningens medisinske fagråd.