spredning

2 artikler

Kan blærekreftpasienter ha glede av prostatakreftmedisin?

Har du mye CD24-protein? Menn med blærekreft og høy ekspresjon (altså store mengder) av dette bestemte proteinet viste kortere tid fra de var operert og tumor-fri, til de igjen utviklet en ny tumor. Altså, kreften kom tilbake fortere hos dem enn hos de som hadde lite CD24. Ikke bra. På engelsk kalles dette tidsintervallet  ”disease free survival” (DFS). De som…

Spredning av kreft

”Når du har fått kreft et sted i kroppen, kan vel like godt kroppen være syk et annet sted også?” Njaa, ja og nei. Feber er noe som rammer hele kroppen. Virus også, til dels. Men kreft er litt annerledes. Jeg forutsetter at du har lest innlegget om ”Hva ER kreft”, og vet at kreft er en reguleringsfeil i en…