prosaposin

1 artikler

Medisin mot kreftspredning fra Bergen og Harvard

Kreftspredning eller metastasering er en forferdelig ting. Den "frø og jord"-hypotesen («seed and soil») som ble lansert av Stephen Paget i 1889 er nå allment akseptert som forklaring på hvordan kreftceller («frø») er i stand til å lage til fruktbar jord» (mikromiljø) i fjerntliggende organer som kreften sprer seg til. Men dette konseptet kan ikke forklare hvorfor noen svulster ikke sprer seg…