organisering

1 artikler

Helsereformer bygger på feil og myter

Dette er såpass stort og grunnleggende (og godt skrevet) at vi her bare overfører interesserte lesere direkte til artikkelen i Lofot-Tidende, som altså viser til at nedleggelse av lokalsykehus og omtruktureringer i helsevesenet er basert på feil analyser, mangelfull dokumentasjon, gale påstander og i det hele tatt, lite hel ved. Se her. Den er publisert i dag.