mutasjoner

3 artikler

Den tunge arven

Sølv og flotte stilmøbler (hvis vi har plass til dem) og penger er greit å arve. Ikke genfeil. Grunnen til at du har din fars øyne og din mors høye panne (eller hva det nå er), er at du er resultatet av en blanding av like deler arvestoff, DNA, fra begge foreldre. Av og til dominerer egenskapen arvet fra far,…

Spesiell genprofil i irakiske blærekreftpasienter?

En artikkel som kom i august i fjor forteller om funn av et uvanlig spekter av genetiske endringer i et protein som kalles p53, hos blærekreftpasienter som tidligere i livet har vært utsatt for forurensning fra krigshandlinger. p53 kan du like gjerne lære deg navnet på med en gang. Dette proteinet, og det tilhørende genet p53 - gennavnet skrives alltid i…

Everolimus: Kreftmedisinen som feiler i mange, men kan hjelpe noen få

En medisin kalt everolimus ble testet på blærekreftpasienter. Den hadde dårligere virkning enn de hadde håpet på gruppa som helhet, men EN av pasientene fikk full respons. Hun har vært i remisjon, som det heter, altså holdt kreften tilbake, i to og et halvt år.   Det som er spesielt med dette er ikke AT det skjer, for slike ting…