kvalitetsregister

1 artikler

Hvorfor vi trenger kvalitetsregistre

For en liten stund siden ga Kreftregisteret ut en rapport om hvordan nye krefttilfeller fordeler seg på fylke, kjønn og type gjennom de to siste femårs-periodene. Publikasjonen heter ”Cancer survival by county and health region in Norway 2000-2009”. Her er figuren for blærekreft: Altså, fem års relativ overlevelse øverst, insidens (hvor mange som får sykdommen i forhold til folketallet) nederst. Blått…