kostnader

2 artikler

Blærekreft får lite oppmerksomhet og lite penger til forskning

Dette, som er forferdelig godt kjent av oss som har vært i "gamet" en stund, begynner vel etter hvert å bli mer og mer kjent blant andre også. Men vi koster nå på oss en ny historie om dette emnet, denne gang med US Marines involvert: En kar gikk til legen på grunn av blod i urinen. Men i minst seks…

Blærekreft koster mest

På den danske Blæreforeningens hjemmeside, under "Nyheder og artikler" ligger det en lenke til en artikkel om et fargestoff som kan forbedre diagnostikk og behandling av blærekreft. Selve artikkelen skal du kunne finne her. Jeg har tenkt å skrive mer om dette fargestoffet en annen gang, det som opptar meg mest nå, er noe annet som de forteller (sitat): "Kostbar sygdom…