forskningsfinansiering

2 artikler

Forskningsfinansiering

Det kommer ofte spørsmål om Kreftforeningen støtter forskning på blærekreft. Jeg velger derfor å legge ut Kreftforeningens oversikt over støtte gitt i 2011, fordelt på ulike kreftformer: Slike kakediagrammer gir ikke alltid den beste oversikten når de er så mange kategorier, så jeg har satt opp de samme tallene i et liggende søylediagram: Til informasjon: Kategorien "Annen kreftform" inneholder ikke…

Forskningsfinanisering

Jeg liker oversikter. Oversikter viser av og til andre ting enn det man tror man vet. Eller de kan vise akkurat det man tror man vet. Det kommer an på. I dag har jeg lyst til å vise en oversikt over hvilke forskningsområder Kreftforeningen har prioritert ved å velge disse områdene som mål for sine strategiske midler. I sin begrunnelse for å opprette…