Andre møter

Pekaill:

Kreftforeningen:

  • 01.09.20 Samarbeidsmøte
  • 2020: 2 samarbeidsmøter før styret behandlet innmeldingen i KF
  • Nettmøte ang. koraonasituasjonen mars 2020 (samtlige ass.for.)
  • Nettmøte i forbindelse med planleggingen av Verdens Kreft-dag (4. februar 2021)

Merck:

Andre samarbeidspartnere:

Coloplast:
Vibeke Falch Larsen <novl@coloplast.com>
Reklameplass, annonser, brosjyre-logo

Photocure:
Kristin Nyberg <kn@photocure.no>
Anne-Line Jorsett <aj@photocure.no>
Holdt ett møte i juni 2020, ble med i Webinaret 17.06.
Reklameplass, webinar

Roche:
therese.bohne@roche.com
Samarbeidsmøte 24.08.20
Reklameplass

Medac:
Øyvind Martin Wurschmidt <o.wurschmidt@medac.no>

Samarbeidsmøte 02.09.20

Annonseringer/logo-deling:
Samarbeidsavtale Boots
Coloplast
Medac