Styret

Styret i Blærekreftforeningen 2019-2020

Styreleder: Tore Dammann Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen

Øvrige styremedlemmer: Anita Barvang Ihlang, Svein Laberg og Liv Kirsten Tønnessen

Daglig leder: Anita Eik Roald

 
 
 
STYRET: Tore, Anita I, Svein, Knut-Arne og Liv-Kirsten