Styret i Blærekreftforeningen

2019-2020

Tore Damman Langballe, Anita Ihlang, Svein Laberg, Knut-Arne Jørgensen og Liv Kirsten Tønnessen

Styret består i dag av 5 valgte medlemmer fra foreningen. De er godt representert fra Mo i Rana i nord til Agder i sør og Stavanger i vest. Styret jobber alle på frivillig basis.  Styret velges av medlemmene på årsmøtet for to år av gangen. Den eneste som er ansatt i en deltidsstilling i foreningen er daglig leder.  Likepersoner anses som tillitsvalgte og er godkjent av styret.

Styreleder: Tore Dammann Langballe

Tore D. Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen

Øvrige styremedlemmer:

Anita Barvang Ihlang , Svein Laberg og Liv Kirsten Tønnessen

Daglig leder: Anita Eik Roald 

Anita Eik Roald

Kontaktinfo:

Tore D. Langballe 90777841 torelangballe@blaerekreft.no
Knut-Arne Jørgensen 90634906 knjorgen@blaerekreft.no
Anita Ihlang04198aihlang@blaerekreft.no
Svein Laberg04198 s-lab@blaerekreft.no
Liv-Kirsten Tønnessen04198livkirsten@blaerekreft.no
Anita Eik Roald93048535aeroald@blaerekreft.no