Styret

Styret i Blærekreftforeningen 2019-2020

Styreleder: Tore Dammann Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen

Øvrige styremedlemmer:

Anita Barvang Ihlang

Jan Audun Holm

Liv Kirsten Tønnessen

Svein Laberg