Styret

Styret i Blærekreftforeningen 2019-2020

Styreleder: Tore Dammann Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen

Øvrige styremedlemmer: Anita Barvang Ihlang, Liv Kirsten Tønnessen, Svein Laberg og Jan Audun Holm ( vara)