Kvinnegruppa

Kvinner med blærekreft har 8% lavere overlevelse 5 år etter diagnosetidspunktet, sammenlignet med menn med samme sykdom. Den viktigste årsaken synes å være at kvinner i større grad enn menn feildiagnostiseres hos egen fastlege, som oftest med urinveisinfeksjon.

Denne kunnskapen har ført til at vi hadde Kvinner og blærekreft som tema for arbeidsåret 2016, og vi har i 2018 opprettet en egen kvinnegruppe. Denne ledes av Audhill Sund. Ta kontakt på telefon 97704701 på kveldstid eller post@blaerekreft.no.

Kvinnegruppa får sin egen samling på landsmøtet i 2019, på lørdag 30. mars kl. 13.30.

Her har du programinformasjon om landsmøtet.