Kvinnegruppa

Kvinner med blærekreft har 8% lavere overlevelse 5 år etter diagnosetidspunktet, sammenlignet med menn med samme sykdom. Den viktigste årsaken synes å være at kvinner i større grad enn menn feildiagnostiseres hos egen fastlege, som oftest med urinveisinfeksjon.

Denne kunnskapen har ført til at vi hadde Kvinner og blærekreft som tema for arbeidsåret 2016, og vi har i 2018 opprettet en egen kvinnegruppe. Denne ledes av Audhill Sund. Ta kontakt på telefon 97704701 på kveldstid eller blaerekreftforeningen@gmail.com

Et medlem har opprette en egen Facebook-gruppe for kvinner med blærekreft. Du er også velkommen der. Søk opp blærekreft-kvinner på Facebook.

Kvinnegruppa skal ha egen samling i forkant av landsmøtet, fredag 17. april 2020.