Bli medlem

Høstkampanje!

Du betaler bare 50 kroner for medlemskapet
fra 01.oktober og ut året!

(Gjelder alle typer medlemskap. Benytt skjemaet under, eller ring oss)


Blærekreftforeningen er foreningen for deg som har, eller har hatt kreft eller polypper i urinveiene, for pårørende og andre interesserte.


Medlemskapet koster ellers 275 kroner per år, pårørende 175 kr og støttemedlemmer 200 kroner.


Vanlig medlem: Den som selv er rammet av sykdommen
Pårørende er i følge BufDir: ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med personen som har funksjonsnedsettelse, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge.
Støttemedlem er alle de som ikke passer inn i kategorien over, men som likevel ønsker å støtte oss med sitt medlemskap.

Takk for at du støtter foreningens arbeid!


Mange føler seg alene med denne sykdommen, som egentlig rammer så mange. Å treffe andre i samme situasjon kan være vanskelig, spesielt dersom man ikke bor sentralt rundt de store byene. Vi i Blærekreftforeningen jobber for at ingen skal måtte føle seg alene med sykdommen, samme hvor i landet man bor. Medlemmene i foreningen er godt fordelt og representerer alle landets fylker og alderen spenner seg fra 38 til 94.


Hvert år inviteres alle til et felles sosialt treff der nye bekjentskaper dannes, og hvor man kan få ny kunnskap om sykdommen og livet med kreft. Et felleskap er viktig for de aller, aller fleste i sårbare situasjoner. Derfor ønsker vi å skape flere arenaer hvor folk kan treffes. Vi er allerede å treffe på flere sykehus, Vardesenter, frivillighetssentraler og lokale temacafeer rundt om i landet. Via vårt likepersonsapparat vil du alltid ha noen du kan ringe og du kan få faglige råd via våre tilknyttede leger, urologer og onkologer.

Som medlem vil du også få tilsendt vårt medelmsblad URO. Du kan påvirke vår forening med dine sysnpunkter og innspill, og du vil få setmmerett på årsmøtet.

Våre viktigste oppgaver er:

  • Øke kunnskapen om blærekreft, behandlingsmuligheter og oppfølging av senskader
  • Tilby samtaler og støtte fra likepersoner
  • Være en pådriver for økt forskningsinnsats, og for at flere pasienter skal få tilbud om kliniske studier og nye behandlingsmetoder
  • Påvirke myndigheter og helsevesen for å få økte ressurser til forskning, behandling og rehabilitering
  • Bygge lokale netteverk med møteplasser rundt om i landet for blærekreftpasienter og pårørende

Blærekreftforeningen samarbeider med landets fremste urologer og onkologer. Og all medisinsk informasjon vi deler via nettet eller vårt medlemsblad URO er kvalitetssikret via dem.