Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende (brukere) sitter på kunnskap og informasjon som man som fagpersonell ikke alltid like lett kan lese seg til i pensumboken. Derfor er det fint at brukerne får være med å påvirke de tjenester og funksjoner som berører deres egen helse og det behandlingstilbud de tilbys. Brukermedvirkning er også en viktig del av ethvert forskningsprosjekt. Det bidrar til å gjøre prosjektene og forskningen mer treffsikker og høyner kvaliteten. 

I Blærekreftforeningen har vi flere brukermedvirkere som tar ansvar for å dele sine erfaringer med fagmiljøene og etatene, både nasjonalt og internasjonalt:

Ivar Bogetvedt, representant for FFO i Regional Etisk Komite i Helse Sør-Øst

Britt Foss, representant for urostomifeltet i Fagrådet for stomi i HELFO

Chava Savosnick, brukerrepresentant for prosjekt i Photocure.

Tore D. Langballe, brukerrepresentant i WBCPC Patient Advisory Panel

Anita Eik Roald, brukerrepresentant i klinisk forskning på autoimmunrespons ved A-hus

Brukerrepresentanter i forskningsprosjekt til Rune Ougland og Arne Klungland: Tore Langballe og Anita Eik Roald ( Mer om prosjektene på Forskning vi støtter)

Brukerrepresentanter i forskningsgruppen til Guro Lind, ved avdeling for Molekylæronkologi, Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet:
Elin Schive, Wenche Skjeggestad, Anita Eik Roald, Chava Sovosnick, Solveig Roland og Hanne Nilsen