Om oss

Blærekreftforeningen er en interesseorganisasjon for alle som er berørt av blærekreft. Gjennom oss kan du møte noen av de mange som lever med blærekreft i Norge, deres pårørende og andre interesserte.

Vi jobber med følgende saker:

– å støtte den enkelte pasient bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon

– å utvide kjennskapen til blærekreft og blærepolypper og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler

– å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet

– å avholde erfaringsutvekslingsmøter (heretter kalt likemannstreff) og informasjonsmøter rundt omkring i landet

– å opprette regionale eller lokale avdelinger rundt omkring i landet

– å følge forskningen omkring nye behandlingsmetoder for blærekreft og blærepolypper

– å støtte opp om forskning på blærekreft og blærepolypper

På nettsiden vår https://blaerekreft.no/ kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør.

Til høyre på forsiden finner du en knapp som fører deg til innmeldingsskjemaet vårt dersom du vil bli medlem.