Seneffekter etter blærekreftbehandling

Kreftbehandling er ikke for pyser. Selv om mange har et godt liv etter kreftbehandlingen er det ikke til å stikke under en stol at mange opplever uønskede seneffekter. Våre medlemmer har blitt spurt om hvilke seneffekter de har opplevd etter blærekreftbehandlingen. Ordskyen presenterer de begrepene som kom frem. Merk at ordskyen ikke viser hvor ofte de ulike typene seneffekter forekommer. Vi kan heller ikke love at den er fullstendig.