Likepersoner

Dersom du ønsker å snakke med andre som har hatt eller har blærekreft, kan du ringe vår kontakttelefon 04198 eller sende en e-post til likeperson@blaerekreft.no 

En likeperson er et medlem som ønsker å være til støtte for andre i samme, eller lignende situasjon. Alle likepersoner i Blærekreftforeningen har minimum fått et todagers kurs i likepersonsarbeid og de er alle underlagt taushetsplikten. Teamet består nå av tretten kompetente og hyggelige støttespillere med ulike erfaringer fra sykdommen. Du kan også treffe de på tema-cafèer, møter, Vardesenter og rundt om på sykehusene. Kontakt oss, så finner vi den beste matchen! Her har vi presntert noen av dem:

Willy Østnes var «den tause, sterke håndverkertypen» som aldri snakket sykdom inntil han ble syk selv og ble med i Blærekreftforeningen. Han har erstatningsblære. Han er nå pensjonist men har vært i full jobb med sin erstatningsblære i flere år. Han er leder av foreningens likemannsutvalg og en av våre mest erfarne likepersoner.

Roar C. Warloff har erfart både det å være pårørende til en livsledsager som får kreft, og deretter hvordan det er å selv bli rammet. Han har beholdt blæra si, men vet mye om hvordan det er å bli behandlet med blæreskyllinger med BCG. Han snakker gjerne med andre om hvordan det er å få blærekreft og hvordan blæreskyllinger foregår og kan oppleves.

 

Olav A. Rognlien er i full jobb med sin erstatningsblære. Han er dessuten ihuga idrettsmann og kan fortelle hvordan et aktivt levesett kan videreføres selv om man må fjerne sin egen blære. I tillegg til det å bli operert har Olav også vært gjennom en cellegiftkur (kjemoterapi), så han har erfaringer derfra som han kan dele med de som er interessert.

 

Britt Iren Foss er ei tøff og ærlig dame som likevel raskt senser andres sårbarhet. Hun har urostomi, altså «pose på magen». Hun har gått en lang vei når det gjelder å gjøre seg til venns med posen, og har god oversikt over ulike typer utstyr og hjelpemidler. Det å få urostomi kan for noen være veldig vanskelig, men det kan hjelpe godt å snakke med andre i samme situasjon.

 

Chava Savosnick har mye erfaring med å støtte andre når det røyner på. Selv har hun kommet greit fra blærekreftdiagnosen med å gjennomgå en TUR-B-operasjon (utskrapninger av svulster i blæra) og holder nå på med BCG-skyllinger. Trenger du noen å snakke med om blærekreft eller følgene av den, spør etter Chava.

 

Jørgen Knudsen måtte også fjerne blæra da svulsten hadde rukket å invadere veggen i blæra helt inn til muskellaget før den ble oppdaget, og han fikk anlagt urostomi. Det fungerer helt fint for ham, han sjenerer seg ikke for verken å snakke om eller vise fram urostomien – dersom noen vil høre eller se. Stomi er stomi, enkelt og greit!

 

Anita Eik Roald er daglig leder av foreningen og har en litt a-typisk blærekreft, der hovedsvulsten satt i en nyre og ikke i blæra. Nyra ble fjernet, men det viste seg å være spredning til lever og lymfe. Hun har gått igjennm både cellegifbehandlinger og immunterapi. Til tross for denne alvorlige diagnosen er hun positiv og livsglad. Hun forteller gjerne hvordan hun mestrer hverdagen med kreft og hvordan behandlingen foregår.   

 

Våre likepersoner, lokale ressurspersoner og tillitsvalgte har signert en taushetserklæring hvor de forplikter seg til å følge Blærekreftforeningens taushetspolicy.