Likepersoner

Dersom du ønsker å snakke med andre som har hatt eller har blærekreft, kan du ringe vår kontakttelefon 04198 eller vår kontortelefon 47489600 og be om å få snakke med en likeperson. Si gjerne hvilken type behandling du ønsker å vite mer om. Vi har i vår telefontjeneste syv oppnevnte likepersoner som har gjennomgått kurs og en individuell evaluering, og som gjerne bistår med egne erfaringer og, ikke minst, lytter til det du har å si.

Willy var «den tause, sterke håndverkertypen» som aldri snakket sykdom inntil han ble syk selv og ble med i Blærekreftforeningen. Han har erstatningsblære. Han er nå pensjonist men har vært i full jobb med sin erstatningsblære i flere år. Han er leder av foreningens likemannsutvalg og en av våre mest erfarne likepersoner.

 

Roar har erfart både det å være pårørende til en livsledsager som får kreft, og deretter hvordan det er å selv bli rammet. Han har beholdt blæra si, men vet mye om hvordan det er å bli behandlet med blæreskyllinger med BCG. Han snakker gjerne med andre om hvordan det er å få blærekreft og hvordan blæreskyllinger foregår og kan oppleves.

 

Olav er i full jobb med sin erstatningsblære. Han er dessuten ihuga idrettsmann og kan fortelle hvordan et aktivt levesett kan videreføres selv om man må fjerne sin egen blære. I tillegg til det å bli operert har Olav også vært gjennom en cellegiftkur (kjemoterapi), så han har erfaringer derfra som han kan dele med de som er interessert.

 

Britt er ei tøff og ærlig dame som likevel raskt senser andres sårbarhet. Hun har urostomi, altså «pose på magen». Hun har gått en lang vei når det gjelder å gjøre seg til venns med posen, og har god oversikt over ulike typer utstyr og hjelpemidler. Det å få urostomi kan for noen være veldig vanskelig, men det kan hjelpe godt å snakke med andre i samme situasjon.

 

Bjørn er også i full jobb med sin erstatningsblære som han nå har levd godt med siden i 2005. Han var ganske ung da han fikk blærekreftdiagnosen og måtte fjerne blæra, men er et lys levende eksempel på at det kan gå veldig bra likevel. Bjørn er også aktiv på fritida med kajakkpadling, bading, sykling og ski. Han deler gjerne sine erfaringer med andre, og selv om han smiler på bildet vet han av erfaring at livet ikke alltid viser seg fra en smilende side.

 

Chava har mye erfaring med å støtte andre når det røyner på. Selv har hun kommet greit fra blærekreftdiagnosen med å gjennomgå en TUR-B-operasjon (utskrapninger av svulster i blæra) og holder nå på med BCG-skyllinger. Trenger du noen å snakke med om blærekreft eller følgene av den, spør etter Chava.

 

Jørgen måtte også fjerne blæra da svulsten hadde rukket å invadere veggen i blæra helt inn til muskellaget før den ble oppdaget, og han fikk anlagt urostomi. Det fungerer helt fint for ham, han sjenerer seg ikke for verken å snakke om eller vise fram urostomien – dersom noen vil høre eller se. Stomi er stomi, enkelt og greit!

Våre likepersoner, lokale ressurspersoner og tillitsvalgte har signert en taushetserklæring hvor de forplikter seg til å følge Blærekreftforeningens taushetspolicy.