Om sykdommen

59 artikler

Industriforurensning gir blære- og andre typer kreft

En ny studie er publisert fra USA. Denne viser statistisk sammenheng mellom forekomst av miljøgifter rundt et industriområde og forekomst av flere typer kreft i det samme området, deriblant blærekreft. De stoffene som særlig ble undersøkt var benzen og formaldehyd. Benzen er et kjent blærekreftfremkallende stoff. Se presseoppslaget her og en litt slarkete oversettelse av deler av artikkelen nedenfor. Helsedepartementet (DOH)…

Spesiell genprofil i irakiske blærekreftpasienter?

En artikkel som kom i august i fjor forteller om funn av et uvanlig spekter av genetiske endringer i et protein som kalles p53, hos blærekreftpasienter som tidligere i livet har vært utsatt for forurensning fra krigshandlinger. p53 kan du like gjerne lære deg navnet på med en gang. Dette proteinet, og det tilhørende genet p53 - gennavnet skrives alltid i…

Ibux beskytter mot blærekreft

Mennesker som brukte smertestillende medisiner av typen NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) viste seg å ha mindre risiko for å utvikle blærekreft sammenlignet med dem som ikke brukte slike medisiner. I den amerikanske staten New England ble 1171 nydiagnostiserte blærekreftpasienter og 1418 friske kontrollpersoner sammenlignet i en stor vitenskapelig studie publisert i International Journal of Cancer. Beskyttelsen var størst for Ibux,…

”Fattigmannssjuke”. ”Gammelmannssjuke”. Er det noe rart folk holder kjeft?

Sportsjournalist Alan Hubbard i Independent on Sunday skrev i fjor en meget god artikkel om sine opplevelser som blærekreftpasient. Det er ingenting her som har endret seg i mellomtiden, så den er like aktuell i dag. Hovedtemaet er mangelen på oppmerksomhet rundt en så vanlig, og alvorlig, sykdom. "Beating the 'poor man's' cancer", er tittelen. Men hvem vil gå rundt…

Don’t worry, be happy!

Det er faktisk livsviktig å være glad og om ikke akkurat ubekymret, så iallfall se lyst på livet og tilværelsen. Forskere fra MD Anderson Cancer Center i Texas presenterte data fra en epidemiologisk studie på den store AACR-kongressen nå i oktober. Blærekreftpasienter som skåret  mer enn 16 på et depresjons-måleskjema (dvs. at de hadde en depresjon), hadde median overlevelse på…

Vitamin D beskytter mot blærekreft

I en spansk studie av mer enn 2000 personer fant man en sammenheng mellom D-vitaminnivået og forekomsten av blærekreft: jo mer vitamin, jo mindre kreft. Man vet ikke sikkert om det er tilstedeværelsen av vitaminet som beskytter eller om det er fraværet som øker risikoen. Man vet heller ikke hvilke mekanismer D-vitaminet bruker for å utøve denne effekten. Det kan…

Hvorfor vi trenger kvalitetsregistre

For en liten stund siden ga Kreftregisteret ut en rapport om hvordan nye krefttilfeller fordeler seg på fylke, kjønn og type gjennom de to siste femårs-periodene. Publikasjonen heter ”Cancer survival by county and health region in Norway 2000-2009”. Her er figuren for blærekreft: Altså, fem års relativ overlevelse øverst, insidens (hvor mange som får sykdommen i forhold til folketallet) nederst. Blått…

Blærekreftforeningen

Blærekreftpasientene har nå startet sin egen forening. Barnets vitale mål er: Org.nr. 998 479 169 Kontonr. 1503.28.91184 E-post: post@blaerekreft.no Hvis du vil støtte blærekreftpasientene og formålet med foreningen (gjengitt nedenfor) kan du melde deg inn slik: Foreningen har to typer medlemsskap, fullt medlemsskap for pasienter og pårørende kr. 275, støttemedlemsskap for alle andre, kr. 250. Fullt betalende medlemmer har stemmerett…

Ny diagnostisk test

Cxbladder heter en ny test som nylig har blitt validert i USA. Den bruker urin og baserer funnene på "en unik molekylær signatur". Presseoppslaget ligger her. Testen har  >95% sensitivitet og 85% spesifisitet. Sensitiviteten måler hvor mange sanne positive prøver den finner blant en haug negative, altså personer som faktisk har sykdommen. Dersom det i totalt hundre prøver er 20 positive,…

FGFR3

Fibroblastvekstfaktorreseptor 3, på engelsk. Medlem nummer 3 i en familie på minst 4 nesten like proteiner. Helt umulig for vanlige folk å skjønne seg på. Men sånne raringer som kaller seg forskere har funnet ut at dette proteinet, for det er det det er, av og til forekommer i blærekreftcellene i en defekt form fordi arvestoffet, genet, som koder for…