Om behandlingen

79 artikler

Sånt skal ikke skje!

Dette er kopi av et oppslag i Aftenposten 27. mai 2013. I en overskrift et stykke nede i artikkelen sier journalisten at mannen døde av lungekreft. Det er ikke riktig. Han døde av blærekreft som hadde spredt seg til lungene. En viktig forskjell både behandlingsmessig og ellers. Forøvrig vil jeg presisere at blærekreftpasientene gjennomgående gir svært gode tilbakemeldinger når det…

Kreftpasienter som bruker alternativ medisin dør tidligere

-Sterk påstand! Men denne bloggen (hvor innlegget er hentet fra) er seriøs, så ikke avfei påstanden sånn uten videre. Den har sikkert noen svakheter, men ikke stol på alt som loves av gull og grønn skoger fra folk som vil selge deg et langt og lykkelig liv. Her kommer innlegget: "Mange kreftpasienter bruker en eller annen form for komplementær og…

Medisin mot kreftspredning fra Bergen og Harvard

Kreftspredning eller metastasering er en forferdelig ting. Den "frø og jord"-hypotesen («seed and soil») som ble lansert av Stephen Paget i 1889 er nå allment akseptert som forklaring på hvordan kreftceller («frø») er i stand til å lage til fruktbar jord» (mikromiljø) i fjerntliggende organer som kreften sprer seg til. Men dette konseptet kan ikke forklare hvorfor noen svulster ikke sprer seg…

Breaking news….

Det ser ut til at vi får et oppslag om blærekreft og andre neglisjerte krefttyper i Dagsrevyen til uka! Mer info følger når vi vet noe mer.

Får eldre pasienter den behandlingen de skal ha?

Endelig en artikkel hvor det er blærekreftpasientene som har stått i fokus, men hvor kunnskapen kanskje kan være anvendelig for andre krefttyper også. Vanligvis er det motsatt. I Sheffield har man gått gjennom 3300 journaler og funnet ut at jo eldre pasientene ble, jo mindre sjanse var det for at pasienten fikk kurativ behandling, altså operasjon eller stråling hvor målet var at…

Fatigue, kraftløs inn til margen

Fatigue (og det skrives med G, ikke med Q som jeg ofte ser) er den totale følelsen av trøtthet (i betydningen sliten men ikke søvnig), utmattelse eller slapphet man kan oppleve når man er syk. De fleste som opplever trøtthet i forbindelse med kreftsykdom vil ha erfart at følelsen ikke bedres vesentlig av å hvile, og mange vil beskrive følelsen…

Hvor lenge skal man holde på med BCG-en?

En pasient hadde først fått seg forelagt en behandlingsplan for BCG-skyllinger som strakk seg over tre år. Men så, etter ett år, fikk han beskjed om at han gjerne kunne slutte. Risikerer han da å få tilbakefall dersom ikke kuren fullføres etter planen? Norges mest erfarne blærekreftspesialist, Rolf Wahlqvist på Aker, svarer slik: "Det er riktig at 3 års behandling…

TUCC, The urology center of Colorado

The Urologi Center of Colorado er det eneste komplette urologisenteret i Rocky Mountain- regionen som gir behandling for alle urologiske tilstander på ett sted. TUCC inkluderer en state-of-the-art urologisk klinikk med røntgen, laboratorium og patologi-tjenester, et urologisk kreftbehandlingssenter - inkludert robotkirurgi og strålebehandling - klinisk forskningsavdeling og ambulerende kirurgisk senter. Femten sertifiserte urologer og en stråleonkolog utgjør legeteamet der. De har en…

Kreftmedisin som kan virke på flere krefttyper nærmer seg kliniske forsøk

Immunceller patruljerer stadig kroppen på en finn-og-ødelegg-kampanje mot fremmede inntrengere. Designet for å oppdage ulike molekylære signaler kan cellene i immunsystemet skille sunt fra infisert vev ved hjelp av de typer proteiner som uttrykkes på (vises fram på) overflaten: Infiserte celler, for eksempel, uttrykker ofte bestemte proteiner som deretter aktiverer immuncellene til å ''spise opp'' (fagocytere) de infiserte cellene. Kreftceller…

Indre fiende avslørt: Hvorfor kreftvaksiner ikke virker

En vaksine som angriper kreftceller har så langt vist seg å være bedre i teorien enn i praksis, og forskerne kan endelig forstå hvorfor. Muligheten for å snu kroppens eget immunsystem mot kreftcellene har ligget som en medisinsk luftspeiling over kreftforskningsmiljøet i flere tiår. Selv om svulster oppstår fra friske celler som begynner å vokse ukontrollert, har de nok tumor-spesifikke særtrekk…