Om å takle situasjonen

58 artikler

”Fattigmannssjuke”. ”Gammelmannssjuke”. Er det noe rart folk holder kjeft?

Sportsjournalist Alan Hubbard i Independent on Sunday skrev i fjor en meget god artikkel om sine opplevelser som blærekreftpasient. Det er ingenting her som har endret seg i mellomtiden, så den er like aktuell i dag. Hovedtemaet er mangelen på oppmerksomhet rundt en så vanlig, og alvorlig, sykdom. "Beating the 'poor man's' cancer", er tittelen. Men hvem vil gå rundt…

Kreftsmerter kan behandles bedre

Denne er egentlig gammel til nyhet å være. Men jeg garanterer at den ikke er uaktuell. Sykepleierne kunne for lite og pasienten fikk svi, viser denne studien som ble gjengitt i Dagens Medisin for en tid siden. Jeg siterer: "Flertallet av sykepleierne fortalte at den typiske kreftpasienten opplever perioder med gjennombruddsmerter to til tre ganger daglig. Tre av fire av…

Unge kreftpasienter spiller seg gjennom smerten

Kjempesmart! En mobilapp som gjør det til en lek for yngre pasienter å rapportere om dagens smerteopplevelse, og som dramatisk forbedrer både legenes beslutningsgrunnlag i behandlinga og datagrunnlaget for videre forskning innen området. Utarbeidet av canadiere, omtalt av en norsk blogger! Jeg siterer fra Thomas' sitt blogginnlegg her: "I Canada får nå en rekke unge kreftpasienter en ekstra motivasjon på…

E-pasient?

Pasienten i seg selv har vel ikke blitt helelektronisk ennå, men er du en av dem som bruker nettet flittig til å finne ut mer om din egen eller andres sykdom, søke et skjebnefellesskap eller rope ut frustrasjoner? Ny teknologi gir nye muligheter for de som evner å utnytte den, forskyver gamle maktstrukturer og redefinerer virkeligheten i noen grad. Ved…

Gogogo!

Se godt på disse to. Hun er 79. Han er 82. Sånt som dette gjør de med kanskje litt ujevne mellomrom, men betraktelig oftere enn jeg, iallfall! Hva med deg? Lillan løper til tross for at hun har osteoporose og har mistet omtrent halvparten av beinmassen sin. Og som om ikke det var nok; hun har hatt blærekreft. Smak på…

Hvorfor vi trenger kvalitetsregistre

For en liten stund siden ga Kreftregisteret ut en rapport om hvordan nye krefttilfeller fordeler seg på fylke, kjønn og type gjennom de to siste femårs-periodene. Publikasjonen heter ”Cancer survival by county and health region in Norway 2000-2009”. Her er figuren for blærekreft: Altså, fem års relativ overlevelse øverst, insidens (hvor mange som får sykdommen i forhold til folketallet) nederst. Blått…

Prisvinnende blærekreftpasient

Denne nydelige damen, forfatteren Sylvia Ramsey, har fått oktober måneds Giving Your Best Award fra en TV-stasjon i Georgia, USA (WJBF-TV). Hun har blærekreft, og da hun oppdaget hvor lite oppmerksomhet denne diagnosen får, satte hun seg fore å gjøre noe med det. Hun har blant annet vært med å dra igang the American Bladder Cancer Society i 2008. Bøkene hun skriver…

Blærekreftforeningen

Blærekreftpasientene har nå startet sin egen forening. Barnets vitale mål er: Org.nr. 998 479 169 Kontonr. 1503.28.91184 E-post: post@blaerekreft.no Hvis du vil støtte blærekreftpasientene og formålet med foreningen (gjengitt nedenfor) kan du melde deg inn slik: Foreningen har to typer medlemsskap, fullt medlemsskap for pasienter og pårørende kr. 275, støttemedlemsskap for alle andre, kr. 250. Fullt betalende medlemmer har stemmerett…

Å leve med blærekreft

En sykdom oppleves svært forskjellig av de som får den, men noe er nesten alltid gjenkjennelig. De fleste ønsker å høre hvordan andre har opplevd å få en slik alvorlig diagnose, og på Norsk Helseinformatikk sin hjemmeside (nhi.no, søk etter blærekreft hvis ikke lenken fungerer) ligger et intervju med en pasient.

Son Kro ønsker velkommen til blærekreft-treff

Søndag 9. september kl. 14.00 møtes vi på Son Kro for å ha det hyggelig, drikke kaffe og prate. Innimellom snikksnakk, erfaringsutvekslinger og sosial prat vil vi diskutere følgende: 1. orientering om hva som har skjedd siden sist 2. hva vil folk ha ut av et slikt nettverk 3. framtidige organisasjonsløsninger 4. hvordan skal vi organisere høringsuttalelsen på Ny nasjonal Kreftplan?…