Generelt om kreft

70 artikler

Djevelens verk, eller ren uflaks?

Mener du at kreft er uflaks, djevelens eller skjebnens verk? Da har du antagelig et fatalistisk syn på kreft. Konsekvensen av det er (i ytterste konsekvens) at du ikke kan gjøre noe selv for å unngå å få kreft, og vi kan legge ned all forskning på dette. Skjebnen kan ingen endre. -Eller? Det kan godt være noen "tilfeldighetselementer" involvert i hvem som…

Googles søkealgoritmer kan modellere kreftspredning

De ligningene som Google bruker for å forutsi hvilke nettsider deres brukere besøker, en såkalt stokastisk Markov-kjedemodell (stochastic Markov chain model på engelsk), har inspirert til en ny måte å spore spredningen av kreftceller rundt omkring i kroppen, på. "Hvert enkelt sted der en sekundærsvulst eller metastase kan dukke opp, kan betraktes som websider," sier Paul Newton, en matematiker ved University…

Tar du kinesisk plantemedisin mot revmatisme? Holurt-arter kan gi urinveiskreft

Ikke la være å spise grønnsakene dine etter at du har lest dette. Men er du av en eller annen grunn fristet til å prøve kinesisk urtemedisin, så sjekk nøye om blandinga du får kan inneholde planter fra slekten Aristolochia. På norsk holurt, pipeurt eller pipeholurt. Et nyhetsoppslag om en liten studie fra Taiwan viste at folk som drev med plantemedisin,…

Ny nasjonal kreftstrategi

I dag er det tre dager igjen til høringsfristen går ut på det som på fint kalles "Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013 - 2017". Her skal samfunnet altså bestemme hvordan kreftsykdom skal håndteres på best mulig måte for pasientene, for de pårørende og for samfunnet. Uansett krefttype. I den anledning legger jeg ut en grafisk presentasjon, uten ytterligere…

APIM-peptider; ny, norsk blærekreftmedisin?

I Sunnmørsposten er det idag en glimrende nyhet om en forsker ved NTNU i Trondheim, Marit Otterlei, som jobber med en ny type kreftmedisin. Den skal om et års tid forhåpentligvis prøves ut på blærekreftpasienter. Siste publiserte artikkel om klinisk utprøving av legemidler på norske blærekreftpasienter kom i 2004, så dette var på tide. Et tidligere oppslag om selve teknologien finner…

Don’t worry, be happy!

Det er faktisk livsviktig å være glad og om ikke akkurat ubekymret, så iallfall se lyst på livet og tilværelsen. Forskere fra MD Anderson Cancer Center i Texas presenterte data fra en epidemiologisk studie på den store AACR-kongressen nå i oktober. Blærekreftpasienter som skåret  mer enn 16 på et depresjons-måleskjema (dvs. at de hadde en depresjon), hadde median overlevelse på…

Vitamin D beskytter mot blærekreft

I en spansk studie av mer enn 2000 personer fant man en sammenheng mellom D-vitaminnivået og forekomsten av blærekreft: jo mer vitamin, jo mindre kreft. Man vet ikke sikkert om det er tilstedeværelsen av vitaminet som beskytter eller om det er fraværet som øker risikoen. Man vet heller ikke hvilke mekanismer D-vitaminet bruker for å utøve denne effekten. Det kan…

Kreftsmerter kan behandles bedre

Denne er egentlig gammel til nyhet å være. Men jeg garanterer at den ikke er uaktuell. Sykepleierne kunne for lite og pasienten fikk svi, viser denne studien som ble gjengitt i Dagens Medisin for en tid siden. Jeg siterer: "Flertallet av sykepleierne fortalte at den typiske kreftpasienten opplever perioder med gjennombruddsmerter to til tre ganger daglig. Tre av fire av…

Unge kreftpasienter spiller seg gjennom smerten

Kjempesmart! En mobilapp som gjør det til en lek for yngre pasienter å rapportere om dagens smerteopplevelse, og som dramatisk forbedrer både legenes beslutningsgrunnlag i behandlinga og datagrunnlaget for videre forskning innen området. Utarbeidet av canadiere, omtalt av en norsk blogger! Jeg siterer fra Thomas' sitt blogginnlegg her: "I Canada får nå en rekke unge kreftpasienter en ekstra motivasjon på…

Gogogo!

Se godt på disse to. Hun er 79. Han er 82. Sånt som dette gjør de med kanskje litt ujevne mellomrom, men betraktelig oftere enn jeg, iallfall! Hva med deg? Lillan løper til tross for at hun har osteoporose og har mistet omtrent halvparten av beinmassen sin. Og som om ikke det var nok; hun har hatt blærekreft. Smak på…