Cystoskopi 6: Konfokal laser-endomikroskopi

Cystoskopi 6: Konfokal laser-endomikroskopi

I serien om cystoskopi-metoder beveger vi oss mer og mer over på metoder som bare såvidt er tatt i bruk nå, og vil ende opp med framtidas metoder. Den metoden som presenteres her, står akkurat i døråpningen mellom nåtida og framtida. Konfokal laser-endomikroskopi; mikroskopi inni blæra di mens du ligger på benken og ser i taket. For de som har sett…
Cystoskopi 5: Optisk koherens-tomografi, tverrsnittsbilder under slimhinneoverflaten

Cystoskopi 5: Optisk koherens-tomografi, tverrsnittsbilder under slimhinneoverflaten

Optisk koherens-tomografi gir mulighet for sanntids blærekreft-staging, altså måling der og da av hvor dypt svulsten har vokst, ved hjelp av tverrsnittsbilder under slimhinneoverflaten. Vanligvis må man ta ut en vevsbit og sende den til patologisk laboratorium for innstøping, snitting, farging og vurdering for å få svar på dette, og det tar DAGER uansett hvor mye man forsøker å skynde…
Cystoskopi 4: Blålys-cystoskopi

Cystoskopi 4: Blålys-cystoskopi

Blærekreft er en skummel sykdom: Etter en vanlig reseksjon (altså operasjon, utskjæring) av ikke-muskelinvasiv svulst i blæren (TUR-B) med dagens standardmetoder, vil ca 35-50% av pasientene få tilbakefall. Pasienter med blærekreft må derfor ha hyppige cystoskopier ofte resten av livet for å oppdage og behandle eventuelle tilbakefall på et tidlig stadium. Dette gjør blærekreft til den dyreste kreftformen å behandle. En…
Cystoskopi 3: Det digitale cystoskopet

Cystoskopi 3: Det digitale cystoskopet

Dette blir litt teknisk men det vil sikkert glede noen: I 1970 skapte Boyle og Smith en viktig brikke for utviklingen av digitale kameraer, nemlig  en CCD-brikke (charge-coupled device chip, en elektronisk halvlederbrikke) som kan lagre data i form av elektriske ladninger i et rutenett for uthenting på et senere tidspunkt. Selv om den snart ble foreldet som minnebrikke, var…
Cystoskopi 2: Smalbånd i blæra? Narrow band imaging

Cystoskopi 2: Smalbånd i blæra? Narrow band imaging

Narrow band imaging; bildedannelse ved at man bruker lys fra bare to smale, små lys-spekter-områder, derfor "narrow band" eller smalbånd. Forkortes NBI. Du vet kanskje at når vi har et kontinuerlig spekter, en blanding av lys med mange ulike bølgelengder, får vi det hvite lyset vi vanligvis ser i.  Her har vi "klippet ut" bare to smale spalter av det kontinuerlige spekteret vi ser. I praksis…
Cystoskopi 1: Historien om endoskopisk urologi

Cystoskopi 1: Historien om endoskopisk urologi

Alle blærekreftpasienter gjennomgår en undersøkelse som kalles cystoskopi, hvor et kikkertinstrument føres inn i blæra gjennom urinrøret. Denne metoden er pr. idag den absolutt beste metoden for å diagnostisere blærekreft. Vi publiserer derfor en serie artikler om denne metoden. Denne første artikkelen og noen av illustrasjonene er hentet fra Medscape. Der finner du alle referanser, blant annet.   Konseptet med…
Kronglete vei for kvinnelige blærekreftpasienter inn i helsevesenet

Kronglete vei for kvinnelige blærekreftpasienter inn i helsevesenet

Kvinner med blærekreft har lavere overlevelse enn menn med blærekreft.  Hos kvinnene har sykdommen kommet lengre enn hos menn når pasientene tas imot av urologene. Kan det skyldes at kvinnene har et annet symptombilde? Eller at henvisningsrutinene fra fastlegene er annerledes for kvinner enn for menn? I en østerriksk studie fant man at  12,3% av mennene og 18,4% av kvinnene…
Hva tror du, er legemiddelfirmaer mer interessert i å behandle enn å kurere kreft?

Hva tror du, er legemiddelfirmaer mer interessert i å behandle enn å kurere kreft?

60% av respondentene i en internasjonal offentlig opinionsundersøkelse gjennomført i 2012 mente at farmasøytiske selskaper er "mer interessert i å behandle kreft enn å kurere den", ifølge en pressemelding fra meningsmålingsarrangørene. Undersøkelsen, som ble finansiert av legemiddelfirmaet Eli Lilly, brukte telefonintervjuer for å avdekke publikums kunnskaper og holdninger om kreft. Rundspørringen involverte 4341 mennesker fra Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, USA og…
Hjulvisp knuser blodkoagler i blæra

Hjulvisp knuser blodkoagler i blæra

Noen universitetsstudenter på Rice University i USA har satt seg fore å løse problemet med å få ut blodkoagler fra blæra. De har utviklet et instrument som ser ut som en kort fiskestang med en bitteliten hjulvisp i enden. Hjulvispen kan legges sammen og tuppen på instrumentet føres inn i urinrøret og opp i blæra. Når den er kommet inn der begynner man…
Kan nervesmerter blokkeres av kreftmedisin?

Kan nervesmerter blokkeres av kreftmedisin?

På Sørlandet Sykehus har de gjort en viktig oppdagelse, nærmest ved en tilfeldighet virker det som: "For omkring fem år siden gjorde vi en bemerkelsesverdig observasjon ved Senter for kreftbehandling. En pasient hadde en svulst i bekkenet som presset på isjiasnerven. Dette ga kraftige smerter og stråling ned i foten." Smertene ble borte da pasienten fikk behandling med en spesiell…