En amerikaner i en Ferrari Fi-430

...pryder starten på bloggen Got Bladder Cancer? Den er skrevet av en mann på  såvidt over 50 år som fikk blærekreft i 2008. Han forteller sin historie på en veldig god og levende måte. Den anbefales på det varmeste. Synes du engelsk er en utfordring å lese og trenger litt humor i hverdagen så prøv Google translations eller et annet oversetterprogram.…

Mente du bærekraft?

Jeg har sittet og søkt litt i websidene til våre kjære myndigheter, for å se hva de vet eller skriver om blærekreft og andre krefttyper. Et søk etter ”prostatakreft” ga 28 treff hos HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) og 37 treff hos regjeringen.no. Et søk etter ”testikkelkreft” ga 15 treff hos HOD og 23 treff hos regjeringen.no. Et søk etter ”blærekreft”…

Vitaminer og mineraler, det er da så naturlig og så magisk at det må da hjelpe?

I en prospektiv (blås i hva det betyr hvis du ikke kan det fra før) studie utført i USA, ble 77050 personer spurt om de tok noe vitamin- eller mineraltilskudd. Etter 6 år ble forekomst av blærekreft registrert. Man fant 330 tilfeller. De vitaminene som ble undersøkt var multivitaminpreparater, beta-karoten, retinol, folsyre, og vitaminene B1, B3, B6, B12, C, D og…

Frukt og grønnsaker, kan det beskytte?

Det finnes mange, lange og grundige vitenskapelige studier av frukt og kreft, grønnsaker og kreft, og frukt og grønnsaker og kreft. Tilsammen viser de ingen klar og sterk sammenheng mellom noen av disse faktorene. En stor internasjonal studie ble derfor startet for å se om et variert inntak var det man skulle se etter og gå for. 452 185 deltagere…

Kan man drikke seg fra blærekreft?

Det er naturlig å tenke seg at siden veldig mange avfallsstoffer og rester av det vi får i oss skilles ut gjennom urinen, kan dette også påvirke blæreslimhinna slik at den utvikler kreft. I så fall burde det være fint å drikke så mye som mulig. Da tynnes innholdet mer ut, og blæra tømmes oftere. I en samleanalyse (meta-analyse) har…

Strålebehanding

"Jeg forstår ikke denne strålingen. Legen sier at strålene dreper alle cellene i strålefeltet, men bare de friske heler seg. Men jeg er jo operert og dermed kreftfri, sier legene. Hvorfor dreper de da alle de friske cellene mine?" Ingen, verken du som er frisk eller du som har fått en kreftdiagnose, kan på et gitt tidspunkt være 100% sikker…

Trist?

Er du i kjelleren? Altså ikke den av Leca-blokker, men den av oppgitthet, bunnløs tristhet, null energi og manglende fremtidstro? Totalt svart? Jeg er en klar tilhenger av alle som er skeptiske til alt de får i  munnen, men du skal likevel vite at kreft er en god grunn til å havne i akkurat den kjelleren. Og hvis du ikke…

Blærekreft i norsk forskning

Jeg gjorde nylig et søk i Tidsskrift for Den norske legeforening for å se når blærekreft sist ble nevnt i en artikkel der. Det nyeste jeg fant, var en artikkel utgitt 4. oktober i år (2011), som omhandlet en kvinne i 30-årene som ble innlagt med for lite blod (anemi) etter 14 dager med bronkittsymptomer. Det ble påvist nyresvikt, og…

Det hjelper å snakke om det

Kreftregisteret gir hvert år ut en rapport om hvordan kreftsykdommene utvikler seg i Norge: Hvor mange som får hvilken type kreft, i hvilket fylke, hvor mange som dør, osv.Rapporten viser hvert år en grafisk oversikt over hvordan hyppigheten av de vanligste kreftformene utvikler seg over tid, altså hvor mange som er blitt diagnostisert med den aktuelle kreftformen de siste årene.…

Mikrometastaser

Mikrometastaser er kreftceller, enkeltvis eller i grupper, som har løsnet fra den opprinnelige kreftsvulsten og kommet seg over i lymfebanen eller blodbanen. De blir i noen grad stoppet i lymfeknutene, men dersom man finner kreftceller i lymfeknutene er sjansen betydelig for at det finnes flere celler som er på vandring rundt om i kroppen. Disse cellene gir senere opphav til…