Budsjettet for 2020

Vi har aldri fått inn så mye penger tidligere, som i år. Og vi har altså tenkt å bruke alt, og litt til for å få satt større fokus på blærekreft og alle oss som rammes av dette.
Vi revitaliserer rett og slett hele Blærekreftforeningen, så årets budsjett handler mye om profilering.

Budsjettet for 2020

Bladet URO er en stor kostnadspost, men vi mener at det er viktig å gi bladet god kvalitet, når vi først skal ha et blad. Bladet er produsert ved hjelp av Pekaill, som er et eksternt sekretæriatsbyrå, som vi har leid inn for å hjelpe oss i denne oppbyggingsfasen. De bidro også til at vi fikk inn 140.000 ekstra til digitale møter og skal fremover bidra med PR på Facebook-siden vår, lage nytt medlemsblad og jobbe for å påvirke fagmiljø/-forskere og politikere i saker som vedrører behandling av vår diagnose. Vi mener dette er et viktig arbeid mtp at det per i dag er minimalt med forskning på behandling for vår type kreft. Vi må få økt oppmerksomhet på kreftformen i de kretser hvor viktige beslutninger blir tatt.

En annen post er juridisk bistand. Dette er en post som vi har sett oss nødt til å opprette, ettersom tidligere daglig leder har tatt ut stevning mot BKF.


Profilering er viktig i år. Koronaen satte en brå stopper for de større samlingene vi hadde planlagt ved årets begynnelse. Neste år håper vi imidlertid på å kunne høste av det som er sått, og at vi da igjen kan ha fokus på flere hyggelige og lærerike aktiviteter for medlemmene våre. Et større medlemsgrunnlag, gjør det lettere å kunne skape aktiviteter landet rundt. Vi ser at vi allerede fått flere nye medlemmer fra steder der vi ikke hadde noen tidligere.
Nettopp det at flere blærekreftrammede kan få møte andre i samme situasjon, er et av målene som ligger til grunn for årets budsjett.

Ved spørsmål, så ring Anita på 93048535

Her kan du se hvor midlene kommer inn, og hvordan vi i grove trekk har tenkt å forvalte pengene i 2020.

Budsjettet for 2020

Husk at dette ikke bør vidersendes til andre som ikke har tilgang til denne passordbeskyttede siden.

Takk!