Bli medlem i Blærekreftforeningen

Priser: Vanlig medlem: (pasient) 275 kroner pr år.
Pårørende: 175 kroner
Støttemedlem : 200 kroner pr år

Vi som har jobbet med pasientorganisasjoner en stund ser det tydelig: Det er betydelig forskjell på hvilken faglig aktivitet og hvilken oppmerksomhet en pasientgruppe får, hvorvidt den har en aktiv og velfungerende pasientorganisasjon i ryggen eller ikke. I løpet av noen år har blærekreft gått fra å være en diagnose man aldri hørte noe om og som i informasjonsmateriell ble beskrevet som «sjelden», til å bli en sykdom som beskrives som «vanlig» eller «hyppig» selv om antall pasienter ikke har endret seg så mye. Neste mål er å få informert fagfolk, myndigheter og folk flest om at dette er en sykdom som rammer folk i alle aldre.

Vi ønsker også å samle flest mulig av de som er rammet slik at vi kan lære av hverandres erfaringer, og kunne støtte hverandre når sykdommen gjør livet vanskelig. Vi har egen FB-gruppe hvor man kan «treffe» andre blærekreftrammede og vi arrangerer treff, kurs og møter rundt om i landet.

Vi er her for deg! Enten du selv har fått blærekreft, eller noen du er glad i.
Støtte medlemmer, dvs. de som ikke selv direkte er rammet, kan være fagfolk sånn som helespersonell og forskere.