Årsmøte 2020

Møtet ble avholdt som oppsatt.
Her finner du protokollen fra årsmøte 2020
PROTOKOLL 2020

Vi har satt ny dato og vil avholde årsmøtet 20.06.2020

Sted: P.g.a. de rådende omstendigheter, kommer vi til å presentere en digital løsning. Alle medlemmer vil få sakspapirer og veiledning tilgjengelig minst 14 dager før selve avviklingen. (Dvs. innen 06.06.)

Møtetid: 20.06. kl.10.00

Det ordinære årsmøtet som var planlagt i april måtte dessverre avlyses p.g.a. disse helt spesielle omstendighetene som råder. Vi har derfor valgt å gjennomføre selve møtet digitalt, via et egnet nettprogram som gjør det mulig å delta aktivt hjemmefra. Mer informasjon om dette kommer vi tilbake til. Vi vet at mange hadde gledet seg til dette årlige treffet, så styret har bestemt at vi, så snart restriksjonene tilsier at det er mulig, vil arrangere et faglig helge-seminar med masse spennende innhold og selvsagt også god tid for å hygge oss sammen. Vi satser på at det går bra etter sommeren en gang. Ber om forståelse for at det ikke kan settes noen dato riktig ennå, men så snart vi finner en løsning, vil dere bli informert.

Saker som skal behandles i henhold til vedtektene er følgende:

Årsmøtet skal: 1. Godkjenne frammøtte medlemmer 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen. 4. Behandle Blærekreftforeningens årsmelding 5. Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport 6. Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter 7. Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet 8. Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet 9. Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer 10. Vedta Blærekreftforeningens budsjett 11. Velge: a) Leder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen

I år skal det velges to nye styrerepresentanter, samt medlemmer til valgkomiteen. Leder for valgkomitéen er Audhill Sund – audhillsund@hotmail.com

Frist for å melde inn øvrige saker er satt til 18.05.20

Forslag meldes inn til:  post@blaerekreft.no, eller via posten til:

Blærekreftforeningen, Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo

Fullstendig saksliste vil bli presentert innen lørdag 06.06.2020