Forsiden

Kjære medlemmer

På det ekstraordinære årsmøtet 23.11. ble det flertall for at Blærekreftforeningen fortsetter arbeidet med å søke assosiertmedlemskap i Kreftforeningen. Arbeidet er godt i gang og allrede denne uken skal styreleder Tore Langballe og vår nye daglige leder Anita Eik Roald, møte Kreftforeningen for videre planlegging. Vi ser frem imot dette samarbeidet og har stor tro på at dette vil komme alle våre medlemmer til gode. Vi kommer tilbake her med mer informasjon i løpet av kort tid.

Etter møte med Kreftforeningen ser vi at vi i først omgang vil ha stort utbytte av samarbeidet på det rent faglige plan og på lokalt plan rundt om i landet. Aller først ønsker vi i den samenheng styrke vårt likemannsapparat (nå, likepersonsapparat). Vi behøver lokle ressurspersoner og likepersoner over hele landet som kan hjelpe til med å samle blærekreftrammede til ulike treff. Treff/Møter hvor man kan få faglig påfyll, økt kunnskap og ikke minst kunne dele sine erfaringer med likepersoner. Det er selvsagt ikke mulig for en såpass liten forening å dekke absolutt alle småbyer og tettsteder, men ved å samarbeide med andre kreftforeninger lokalt kan vi nå langt flere og få mer positiv aktivitet ut av hver krone. Vil du og kan du bidra med noe i denne sammenheng, så ta kontakt med Svein Laberg i styret, eller meg Anita Eik Roald via denne mail adressen blaerekreftforeningen@gmail.com

Blærekreft på TV!

«Hva feiler det deg om du har blod i urinen?» Mandag 14. jan. hadde denne spennende spørreleken «Hva feiler det deg?», blærekreft som oppgave nr. 2. Tipsene som lagene fikk i denne oppgaven var ikke enkle, men så er heller ikke alle tilfeller like enkle å diagnostisere. Det som var spesielt for Maria sin del var alderen, men blærekreft kan ramme i alle aldre. Videre ble det spurt om sykdommen er arvelig og Maria svarte «nei» og det er kanskje riktig i Marias tilfelle, men nyere forskning peker i retning av at det er en arvelig komponent også i blærekreft. Man anslår at noe rundt 4-8% av tilfellene skyldes arv. Blærekreft er ikke en sjelden sykdom; hvert år får 1750 personer denne diagnosen., og over 14000 er blærekreftoverlevere. Les mer på våre nettsider!

Yrker og blærekreft

Man har lenge visst at blærekreft i stor grad er en miljøindusert sykdom. Blærekreft ble tidlig koblet til arbeid med visse fargestoffer, og deretter har man påvist sammenheng med flere andre forbindelser: benzen, petroleumsprodukter, gummi, arsenikk, tjære, sot, og flere andre ting. Organiske løsemidler og det vi vanligvis tenker på som «kjemikalier» er ikke like aktuelle i denne forbindelse selv om de er skadelige, muligens fordi de utløser andre skader eller sykdommer før blærekreft rekker å utvikle seg. Vi vil bruke arbeidsåret til å få folk i relevante yrker til å forstå betydningen av å bruke personlig verneutstyr der det er aktuelt og mulig, unngå mest mulig skadelig eksponering og vite hva de skal se etter dersom de har vært uheldig og begynt å utvikle blærekreft. Forebygging er mye bedre for alle parter enn reparering.

 Bli medlem i Blærekreftforeningen

Vi som har jobbet med pasientorganisasjoner en stund ser det tydelig: Det er betydelig forskjell på hvilken faglig aktivitet og hvilken oppmerksomhet en pasientgruppe får, hvorvidt den har en aktiv og velfungerende pasientorganisasjon i ryggen eller ikke. I løpet av noen år har blærekreft gått fra å være en diagnose man aldri hørte noe om og som i informasjonsmateriell ble beskrevet som «sjelden», til å bli en sykdom som beskrives som «vanlig» eller «hyppig» selv om antall pasienter ikke har endret seg så mye. Neste mål er å få informert fagfolk, myndigheter og folk flest om at dette er en sykdom som rammer folk i alle aldre. Bli med!