Sammen er vi sterkere


Aktuelt:Immunterapi gir lengre levetid for blærekreftpasienter med spredning

Behandlingen bør innføres for norske pasienter så fort som mulig, sier legene/forskerne ved A-hus til Dagens Medisin

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS: Overlege Jan Oldenburg har vært hovedutprøver for blærekreftstudien JAVELIN som skal presenteres på Plenary Session under den virtuelle kreftkongressen ASCO, søndag. Se innslaget hvor han og leder i Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich forteller om hva resultatene av studien på vedlikeholdsbehandling med immunterapi betyr for norske pasienter. – Disse pasientene får vanligvis immunterapi etter progresjon. Så vi vil ikke se en så stor kostnad av å innføre dette, sier Heinrich til Dagens Medisin.

Forskningsmiljøet på Akershus universitetssykehus har behandlet noen av blærekreftpasientene i studien som skal presenteres under plenary session, søndag.


Våre eksperter angående koronaviruset
Mange kreftpasienter og pårørende er bekymret og usikre på hvordan man skal forholde seg til koronaviruset. Dette gjelder også for pasienter rammet av blærekreft. Hvordan vil koronaviruset påvirke behandling av…
Les mer
Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?
Dette er en eldre artikkel som første gang ble publisert i Aftenposten Viten 08.05.2017. Men siden den dessverre fortsatt er aktuell og like interessant, deler vi den her. Viten-artikkel: Blærekreft får…
Les mer
Blærekreft på NRK
I det populære TV programmet «Hva feiler det deg?» på NRK, var blærekreft en av oppgavene. Tipsene som lagene fikk i denne oppgaven var ikke enkle, men så er heller…
Les mer
Verdens kreftdag 2020
Ingen skal møte kreft alene! (4. februar 2020) I år var Blærekreftforeningen for første gang til stede på Kreftforeningens Vitensenter der Verdens Kreftdag ble markeret. Temaet i år var «ingen…
Les mer
Årsmøte 2020
Vi har satt ny dato og vil avholde årsmøtet 20.06.2020 Sted: P.g.a. de rådende omstendigheter, kommer vi til å presentere en digital løsning. Alle medlemmer vil få sakspapirer og veiledning…
Les mer
Vi styrker vårt likepersonsapparat 2020
I februar møttes 14 flotte medlemmer til nytt kurs i det viktige likepersonsarbeidet. De står nå klare for å hjelpe deg som kanskje føler deg litt utrygg, eller som bare…
Les mer
Gjennom støtte fra Stiftelsen DAM fikk Blærekreftforeningen laget denne kampanjsfimen med det viktige budskapet: oppsøk urolog, dersom du har blod i urinen!

Annet:Blærekreftforeningen er en forening for personer som har, eller har hatt kreft eller polypper i urinblæren, deres pårørende/nærstående og andre interesserte i Norge

Vi jobber for følgende:

– å støtte den enkelte pasient bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon

– å utvide kjennskapen til blærekreft og blærepolypper og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler

– å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet

– å avholde erfaringsutvekslingsmøter (heretter kalt likemannstreff) og informasjonsmøter rundt omkring i landet

– å opprette regionale eller lokale avdelinger rundt omkring i landet – å følge forskningen omkring nye behandlingsmetoder for blærekreft og blærepolypper

– å støtte opp om forskning på blærekreft og blærepolypper

Tilsluttet KF
Blærekreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen

<< jun 2020 >>
mtotfls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Følg oss på Facebook


Bli med i Facebook-gruppen vår

Her kan du treffe andre blærekreftrammede som raust deler sine erfaringer med deg.

Mai måned er den internasjonale blærekreftmåneden. Blod i urinen er ikke så uvanlig, men det krever alltid en grundigere legeundersøkelse! Sjekk deg!

Hva feiler det deg?