Påmelding Høstkurset 2017

Blærekreftforeningens høstkurs 2017 blir i år som foregående år på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen. Hvis de som kommer langveis fra kommer seg dit, ordner vi resten. Garder KK er et ikke så stort, men veldig hyggelig sted med god mat og trivelige lokaler.

Programmet for kurset vil bli oppdatert etter hvert, men årets kurs vil i hovedsak være fokusert på foreningens likemannsarbeid. Vi vil utdanne nye likemenn og oppdatere de eksisterende. De som er nye innen likemannsarbeidet vil få en generell innføring i sykdommen i tillegg til grunnopplæring i det å jobbe som likemann. I tillegg vil vi prøve å få til en økt hvor vi går litt dypere inn i et bestemt tema. På lørdag får vi hjelp av den beste foreleseren i manns minne, Bennedichte C. R. Olsen, til å finne ut av hva-hvordan-hvorfor når det gjelder likemannsarbeid. Vi som har opplevd henne før, gleder oss stort!

Likemannsarbeid er definert som «en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom».

Vår likemannstjeneste går foreløpig i hovedsak via telefon, men det er fint om likemenn også kan delta på foreningens lokale treff i sitt nærområde. Ut over det blir oppgaver og aktivitet tilpasset den enkelte: vi har eksempelvis nå en pasient som følges ganske tett gjennom sitt behandlingsforløp av en av våre likemenn fordi han har ekstra behov for støtte pga. utbredt beskjedenhet. Andre kan kanskje ta mer ansvar for å drive utadrettet virksomhet overfor en bestemt pasientgruppe; alt etter behov.

Høres dette interessant ut? Bli med! Du påtar deg ingen forpliktelser ved å delta, men må gjennom en vurdering etter avsluttet kurs før foreningen går god for deg som vår likemann. Foreningen er selv ansvarlig for sin likemannsvirksomhet. Vurderingen fortas av vårt likemannsutvalg.

PS: Du vil få en automatisk generert svarmail tilsendt for å bekrefte påmeldingen. Ikke bry deg om at det står «Påmelding Kvinnekonferansen» på den.

 

For påmelding til Høstkurset 2017: 

Fyll ut skjemaet nedenfor.

Ditt navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Sted (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-post (ikke obligatorisk)

Sykdomserfaring: (ikke obligatorisk)


Har du noen spesielle behov vi må ta hensyn til, som allergier, fysisk tilrettelegging etc.?

* = obligatoriske felt.

 

Dette gjelder som bindende påmelding etter 20. oktober. Foreningen betaler alle utgifter, men de som ikke møter eller avbestiller etter den tid vil bli fakturert for foreningens kostnader til opphold.