Helsepolitikk

Her kan du finne Blærekreftforeningens høringsuttalelser, forslag og andre innspill til den aktuelle helsepolitikken.

Arendalsuka 2015

Her finner du vår appell som ble avholdt på Arendalsuka tirsdag 18. august 2015: Appell til Arendalsuka 2015

Den har tittel: Gi hver enkelt pasient en like sterk stemme!

Standardiserte pasientforløp for kreftområdet

Sommeren og høsten 2014 har Blærekreftforeningen på invitasjon deltatt i Helsedirektoratets arbeid med å lage en bedre organisering av kreftdiagnostikken og behandlingen, fra pasienten kommer til lege med symptomer som kan skyldes alvorlig sykdom, til vedkommende kan skrives ut for godt.

Her har vi lagt ut HDIRs opprinnelige dokument, sammen med våre forslag. HDIRs utgangspunkt var de danske «pakkeforløpene» (forferdelig ord). Vi har, i tillegg til å justere litt på språk, oppsett og uttrykksmåter, foreslått å

  • endre helseministerens begrep «pakkeforløp» til «standardiserte pasientforløp», fordi menneskene som skal inn i dette er pasienter, ikke pakker, og fordi pasientforløp allerede er det begrepet som brukes overalt ellers i helsesektoren, til og med av HDIRs egne direktører under deres foredrag og av helseministeren hver gang han snakker om dette i  media
  • beholde virkedager som tidsenhet istedenfor kalenderdager, fordi en omgjøring kun sementerer den nåtidige situasjonen, den endrer absolutt ingenting for tidsforløp og ventetider for pasientene, den innfører en ulogisk tellemåte for de som skal planlegge aktiviteten i helsetjenesten, kort sagt: å endre dette er bare tull
  • flytte starten på pasientforløpene fra sykehuset til fastlegen, siden det største problemet for blærekreftpasientene ser ut til å være det å bli henvist fra fastlege til urologisk avdeling
  • samt rydde opp i noen inkonsistenser etc.

HDIRs hoveddokument for pakkeforløp med forslag til felles innledning og mal for de spesifikke forløpsbeskrivelsene

Blærekreftforeningen forslag til felles innledning (kap 1) i pasientforløpsdokumentet

 

I det spesifikke forløpsdokumentet for blærekreft (og nyrekreft, som HDIR hadde slått sammen etter mønster fra danskene), har Blærekreftforeningen oversatt dokumentet fra dansk og levert følgende forslag:

Blærekreftforeningens forslag til Standardisert pasientforløp for blærekreft

Blærekreftforeningens forslag til diagnoseveileder for fastlegene ved mistanke om blærekreft, inngang til standardisert pasientforløp for blærekreft

Blærekreftforeningens forslag til flytskjema for standardisert pasientforløp for blærekreft

 

Vi har begrunnet vårt valg om å ha separate forløp for blærekreft og nyrekreft i dette dokumentet:

Begrunnelse for å ha separate forløp for nyre og blærekreft-signed

 

Og vi legger ved de nasjonale handlingsprogrammene for begge diagnoser her, siden de gir det faglige grunnlaget for utarbeidelsen av pasientforløpene (ved inkonsistens mellom forløp og handlingsprogram er det handlingsprogrammet som skal følges):

Nasjonalt handlingsprogram blærekreft

Nasjonalt handlingsprogram nyrekreft

Pakkeforløp