Helsefaglig arbeid

Blærekreftforeningens medisinske fagråd

På årsmøtet i 2016 ble Blærekreftforeningens medisinske fagråd opprettet. Initiativtager var professor Truls Erik Bjerklund Johansen, og han har fått med seg representanter for aktuelle fagspesialiteter.

Formålet med fagrådet er å bidra til faglig kvalitetsheving, stimulere til mer forskning og vekke faglig interesse for blærekreftfeltet.

Rådets mandat ligger her: Mandat for Blærekreftforeningens medisinske fagråd.