Likemenn

Dersom du ønsker å snakke med andre som har hatt eller har blærekreft, kan du ringe vår kontakttelefon 04198 (mellom kl. 8-20) og be om å få snakke med en likemann. Si gjerne hvilken type behandling du ønsker å vite mer om. Vi har 5 oppnevnte likemenn som har gjennomgått kurs og en individuell evaluering, og som gjerne bistår med egne erfaringer og lytter til det du har å si.

Disse har kompetanse på 

ortotop blæresubstitutt (Studer-blære)

BCG-behandling

juridisk veiledning