Landsmøtet 2013

Blærekreftforeningens landsmøte 2013 ble en flott begivenhet!

En hvilken som helst nystartet forening er sårbar og lite robust, og en pasientforening er det i enda større grad. Det kan se ut som om det var liten interesse for arrangementet når jeg forteller at det var ni stemmeberettigede på selv årsmøtet. Men dere skal vite at de som ikke var der, de hadde svært gode grunner for å ikke komme. Folk sentralt i foreningen har snakket med medlemmene og har hørt om sykehusinnleggelser, begravelser i nær familie, andre institusjonsopphold, reiser i jobben, flytting av jobbens hovedkontor og en rekke andre svært tungtveiende grunner for å ikke komme. Samtidig har de  vært klare på at foreningens arbeid og funksjoner er viktige for dem, så de varsler sterkere tilbakekomst senere. Dette betyr at de som nå fant mulighet til å komme, har mange i ryggen!

Landsmøtet begynte med en fagdag. Etter registrering og nydelig lunsj åpnet nestleder i foreningen, Ranveig Røtterud,  dagen med et foredrag om de faktiske forhold rundt diagnosen: slike ting man blir spurt om av andre pasienter, av journalister, andre interesserte eller ting som er nyttige å kunne når man skal søke informasjon på nettet.

Neste punkt var professor Pål Gulbrandsen fra Ahus som holdt et veldig godt innlegg om kommunikasjonen mellom lege og pasient. Vi hører stadig at legene gjør dumme ting i så måte. Men noe av det viktigste han minte forsamlingen på, var kanskje det faktum at legene selv synes det er fryktelig vanskelig å måtte fortelle folk at de har en alvorlig sykdom. Gulbrandsen ga oss derfor noen råd om hvordan vi kan hjelpe legen til å kommunisere bedre! -Til alles fordel, selvsagt.

Deretter snakket lege og generalsekretær i Norsk Pasientforening, Guro Birkeland, om hva pasientforeningen gjør og har erfart, og hennes oppsummerende råd var klart: Lytt til pasienten! Da unngår man mange problemer.

Til slutt var det onkolog (overlege ved kreftavdelingen) Lene Ekern Kvavik fra Ahus som fortalte om hvordan behandlingen ved metastatisk blærekreft blir lagt opp, og litt om hvilke valg lege og pasient står overfor i den forbindelsen.

Alle foredrag vil bli nærmere gjengitt senere, enten her på bloggen eller et annet egnet sted.

Vi er veldig glade for at det i tillegg til årsmøtedeltagerne kom tilhørere fra rundt omkring i Akershus og Østfold som hadde sett våre annonser. og vi håper at disse fikk et godt inntrykk av foreningen og godt utbytte av foredragene. Det kom fram mange historier av ymse slag, og vi håper at foreningens arbeid etter hvert vil gjøre de positive historiene flere og de dårlige historiene færre.

Etter fagdagen samlet medlemmene seg i den store peisestua og ble delt inn i fire komiteer eller arbeidslag for å strukturere noen tanker rundt vedtektene, rundt finans og budsjett, rundt personvalgene og rundt foreningens arbeid og virksomhet det kommende året. Det fungerte så langt det var mulig å observere, veldig bra. Arbeidet måtte avbrytes for en velsmakende middag med koteletter og tilslørte bondepiker til dessert, men dette ga godt grunnlag for en særdeles trivelig kveld i peisestua med gode historier, mange kreative ideer og god stemning.

Neste dag var det på’n igjen kl. 09 med orientering om hva Org.service AS kan tilby: de er et firma som selger sekretariatstjenester til pasientforeninger. Elin Maria Wall, kontorleder der, fortalte om hvilke tjenester de kunne tilby og viste eksempler på hvilken nytte det hadde gjort for deres nåværende  kunder. De har et fleksibelt opplegg hvor foreningen kan velge fra en meny av tjenester, og tilrettelegger og skreddersyr etter den enkelte forenings ønske.

Resten av dagen ble Blærekreftforeningens første ordinære årsmøte avholdt, avbrutt av en nydelig lunsj og en pause hvor ting rundt foreningens framtidige drift ble diskutert. Møtet ble avsluttet med følgende personvalg:

Leder: Eivind Synnes, Østfold (2 år)
Nestleder: Ranveig Røtterud, Akershus (1 år)
1. styremedlem: Lillan Vesterkjær, Akershus (1 år)
2. styremedlem;  Hans Jokstad, Buskerud (2 år)
3. styremedlem, Odd-Sverre Jakobsen, Troms (2 år)
Vararepresentant: Nils Nerdalen, Buskerud (1 år)

Valgkomite: Roar Warloff, Buskerud og Kjell Gulliksen, Buskerud.

Forsamlingen var godt fornøyde med lokaler og service på Haraldvangen og det ble foreslått å arrangere også neste landsmøte på samme sted. Vakre Hurdalsjøen var fremdeles islagt men med en tidligere vår ville omgivelsene ha vært enda flottere. Vi takker for oss til Haraldvangen, til de svært dyktige og hyggelige foredragsholderne fra Ahus og fra Norsk Pasientforening, og sier VEL MØTT til et nytt, aktivt arbeidsår for foreningen!

Haraldvangen 2013

1 kommentar

  1. Sunny

    Jeg fikk en telefon etter møtet: «Hei, det er …… her. Du? Nå skal jeg værra ærlig med deg. Da jeg kom på fredag, lurte jeg på hvaslags greier detta var. Men da vi dro igjen – vi var så fornøyde! Det var så BRA hele greia! Så trivelige folk! Og flinke foredragsholdere! Og du sa før vi gikk inn at «vi satser ikke på kvantitet, men på KVALITET», og denne gangen stemte det! Det gjorde det virkelig! Jeg er så glad for at jeg dro opp, bare synd at det ikke var enda flere som fikk vært der!»

    -Og sånn har det fortsatt, faktisk. Det lover godt for neste år og for utviklinga av blærekreftsaken. Som noen sa: Denne sykdommen rammer, av en eller annen grunn, bare hyggelige folk! ;-D

Legg igjen kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.