Generelt om kreft

77 artikler

Bor-basert nøytronstråle-terapi, BNCT

Et forskerteam ved University of Missouri  jobber med en ny form for strålebehandling som foreløpig har vist å redusere kreftutviklingen hos mus. Denne innovative behandlingen skal gi få eller ingen av de skadelige bivirkninger som konvensjonell kjemoterapi og stråling gir. For å forstå litt mer av det som kommer etter, sakser vi litt fra en masteroppgave i fysikk ved UIO…

Angst mer vanlig enn depresjon

Langtidsoverlevere etter kreft og deres ektefeller har oftere angst, men rammes ikke oftere av depresjoner, enn «vanlige folk». Både angst og depresjoner var like vanlige blant kreftoverlevere og deres ektefeller. Dette var resultatet av en meta-analyse hvor man sammenlignet forekomsten av depresjon og/eller angst blant kreftoverlevere, deres ektefeller og friske kontrollpersoner. Studien ble publisert nylig i The Lancet-Oncology. Lege Alex Mitchell ved University of…

Vaksinebehandling av kreft

Tysk og norsk toppkompetanse møtes på Litteraturhuset i Fredrikstad torsdag 29. august 2013 kl. 18.30. Foredragsholdere: Dr. Thomas Nesselhut fra Duderstadt, Tyskland, og prof. emer. Gustav Gaudernack fra Radiumhospitalet. Neste generasjon behandlingsform mot kreft er under utvikling. To verdensledende forskere  kommer til Litteraturhuset i Fredrikstad for å fortelle om sine ulike tilnærmingsmåter til dette nye behandlingsprinsippet: hvordan stimulere immunapparatet til…
Ny test for blærekreft under utvikling

Ny test for blærekreft under utvikling

En ny urintest til bare £ 10 (ca. 90 kr) vil kanskje kunne diagnostisere blærekreft på et mye tidligere stadium, noe som gir pasientene en bedre sjanse til å overleve. Etter at utprøving på nesten 500 pasienter har vist at den enkle testen er pålitelig, har forskerne begynt å utvikle en testpinne, lik en graviditetstest, som kan brukes av allmennleger.…

Den tunge arven

Sølv og flotte stilmøbler (hvis vi har plass til dem) og penger er greit å arve. Ikke genfeil. Grunnen til at du har din fars øyne og din mors høye panne (eller hva det nå er), er at du er resultatet av en blanding av like deler arvestoff, DNA, fra begge foreldre. Av og til dominerer egenskapen arvet fra far,…

Grunnleggende informasjon

Dersom du  kjenner noen som ønsker å vite bare bittelitt sånn overflatisk om hva blærekreft er, kan du gi dem denne lenken: http://www.webmd.com/cancer/bladder-cancer/ss/slideshow-bladder-cancer-overview?ecd=wnl_can_052813&ctr=wnl-can-052813_ld-stry&mb= Det er et lysbildeshow på 21 bilder som gir grunnleggende informasjon om hva blærekreft er. Ikke hvordan det føles, men hvordan det ser ut fra "utsiden". Så kan du fylle "inn"...  

Kreftpasienter som bruker alternativ medisin dør tidligere

-Sterk påstand! Men denne bloggen (hvor innlegget er hentet fra) er seriøs, så ikke avfei påstanden sånn uten videre. Den har sikkert noen svakheter, men ikke stol på alt som loves av gull og grønn skoger fra folk som vil selge deg et langt og lykkelig liv. Her kommer innlegget: "Mange kreftpasienter bruker en eller annen form for komplementær og…

Smarte pasienter

Googles tidligere ledende helsestrateg har lansert et nytt nettsted, SmartPatients, som hjelper kreftpasienter til å komme i kontakt med hverandre og lære mer om sykdommen sin. Lege og entreprenør Roni Zeiger (over, til venstre, med medstifteren sin) fortalte at han forlot Google for å danne dette selskapet med Gilles Frydman, som grunnla Association of Cancer Online Resources (ACOR), verdens største…

Forskningsfinansiering

Det kommer ofte spørsmål om Kreftforeningen støtter forskning på blærekreft. Jeg velger derfor å legge ut Kreftforeningens oversikt over støtte gitt i 2011, fordelt på ulike kreftformer: Slike kakediagrammer gir ikke alltid den beste oversikten når de er så mange kategorier, så jeg har satt opp de samme tallene i et liggende søylediagram: Til informasjon: Kategorien "Annen kreftform" inneholder ikke…